Silobladet & övrig aktuell information

Silobladet är ett nyhetsbrev där föreningens medlemmar får information om styrelsens arbete, om vad som händer i huset och annan information som kan vara intressant för de boende.

 

Under rubriken Övrig aktuell information finner ni information/tips/förslag som kan underlätta tillvaron i vårt fantastiska hus och som vi vill nå ut med innan nästa Siloblad.

Övrig aktuell information

Börjar det bli dags att byta batteri i era brandvarnare?

Enligt våra stadgar är det bostadsrättsinnehavarens ansvar att sköta detta. Samtidigt är det högt i tak och om du varken vill eller kan göra det själv, så har du möjlighet att anmäla behov av byte via felanmälan på Riksbyggens hemsida och på så vis få hjälp av fastighetsskötaren. Kostnaden för bytet faktureras till bostadsrättsinnehavaren direkt från Riksbyggen.

Om du kan och vill byta batterierna själv, finner du instruktionerna i länkarna här nedan:

Produktblad

Installationsanvisning