Föreningens stadgar och senaste årsredovisning

Här finns föreningens stadgar att ladda ner: 20180117 Stadgar

Här finns föreningens årsredovisning (för räkenskapsåret 2022-01-01–2022-12-31): följ mig