Soprum

Vårt soprum ligger på husets vänstra sida med ingång från gaveln. Vi har ända sedan starten varit noga med att hålla soprummet så fräscht som möjligt – det har känts viktigt för den gemensamma trivseln. Om behållarna är fulla får vi inte överfylla dem, då finns det risk för att de inte blir tömda alls, men det finns också sopsortering vid Finnboda.

Källsortering

I soprummet finns möjlighet att källsortera enligt anslag, bland annat matvaruavfall till kompost/biogas, glas, plast, plåt, tidningar och pappersförpackningar.

  • Matavfall
  • Pappersförpackning
  • Returpapper
  • Hushållsavfall
  • Färgat Glas
  • Ofärgat Glas
  • Metallförpackningar
  • Småbatterier
  • Glödlampor

Ansvariga entreprenörer

Nacka kommun (https://www.nacka.se/nackavattenavfall/avfall/sophamtning/) anlitar Urbaser för hämtning av hushålls- och matavfall.

RagnSells (08-795 45 00, 0771-88 88 88) för det som källsorteras.

Källsortering på Kvarnholmen

Det finns också kärl för källsortering på södra sidan av Kvarnholmen, till höger när man kommer ut från Finnbergstunneln mitt emot den gula verkstadsbyggnaden.

Återvinningscentral

De två återvinningscentraler som ligger närmast oss är Boo Kretsloppscentral, Boovägen 30, och Österviks kretsloppscentral i Saltsjöbaden (https://www.nacka.se/nackavattenavfall/avfall/lamna/kretsloppscentraler).