Entréer och inpassage

Fastigheten har tre entréer på markplanet och en på plan 8. Inpassage kan ske med nyckel eller Aptusbricka vid samtliga entréer.

Porttelefon finns vid entréerna på markplan och plan 8.

Kontakta styrelsen via styrelsen@brfsilo.se för att koppla telefonnummer till porttelefonen.