Entréer och inpassering

Fastigheten har tre entréer på markplanet och en på plan 8. Inpassering kan ske med nyckel eller Aptus-bricka vid samtliga entréer.

Porttelefon finns vid entréerna på markplan och plan 8.

Man kan även ringa samlingslokalen på plan 11 från porttelefonerna och bli insläppt av någon som befinner sig på plan 11 (välj "Festvåning" på porttelefonen och vänta på att bli insläppt från plan 11).

Kontakta styrelsen via styrelsen@brfsilo.se för att koppla ditt telefonnummer till porttelefonen.