Att tänka på vid utflytt

Informera mäklare som ska visa er lägenhet inför försäljning att de måste ställa upp porten mot kajen med hjälp av en speciell "mäklarnyckel". Det är förbjudet att låta porten stå helt öppen eller på glänt. "Mäklarnyckeln" kan lånas hos Ami Bergöö på plan 4, eller hos Åke Örtqvist på plan 7 (och lämnas tillbaka till dessa efter visningen är klar!).

För att skydda hissen vid in- och utflyttning finns särskilda filtmattor att hänga upp på de krokar som monterats i hissen. Hisskydden förvaras i barnvagnsförrådet till vänster strax innanför huvudentrén och hängs tillbaka efter avslutad flytt.