Silobladet 2017.06.15

silobladet-480x94

 

Bästa Silo-bor,

 

Årsstämman

Protokoll från årsstämman och medlemsmötet den 16/5 bifogas och finns också tillgängligt på
kundwebben.

Så här ser den nya styrelsen ut:
– Åke Örtqvist, ordf
– Marta Kardach, v ordf
– Gitte Strindlund, sekreterare
– Joakim Wistmar, ledamot
– Madeleine Quiel, ledamot
– Patrik Nyberg, ledamot
– Rodrigo Perez, suppleant
– Johan Thideman, suppleant

Ny internrevisor är Sandra Beyer och Mattias Ringqvist är revisorssuppleant. Valberedningen
leds av Christian Kardach.

Hjärtstartare
Som ni säkert sett har föreningen skaffat en hjärtstartare, som sitter på väggen i vår entré från
kajen. Hjärtstartaren kan användas både på vuxna och barn (finns speciell ”barnnyckel). Även
om den är självinstruerande kan det vara bra att gå en kurs i hjärt- lung-återupplivning och vi
planerar att ordna någon/några sådana till hösten i våra lokaler i huset. Är du/ni intresserad
av att delta (kostnadsfritt) så meddela mig gärna med vändande post detta, så vi
kan få en uppfattning om hur stort intresset är.

Kvarnholmens historia
Boken “Kvarnholmen – En unik historia” – kan den som bor på Kvarnholmen. Beställ boken på
www.kvarnholmen.com, gå in på “Upptäck” och sedan en bit ned på sidan “Till Boken” (blå ruta)

Sop- och återvinningsrum
Vi ska vara stolta över vårt välskötta sop- och återvinningsrum. Det finns dock inget som inte
kan bli lite bättre.
– Vi är duktiga på att sortera matavfall, men tänk på att dessa påsar ofta innehåller ganska
mycket vätska, så stäng dem ordentligt och använd gärna dubbla påsar när det är riktigt blött.
– Kom ihåg att vika ihop och platta till kartong och wellpapp så svämmar inte kärlen över.

Spola inte ned överbliven olja eller fett i avloppet
Olja och fett fastnar i ledningarna och förkortar livslängden på avloppssystemet. Häll överbliven
olja i en plastflaska med stor öppning, sätt på korken och släng den i soporna. Fett efter att ni
t.ex. stekt bacon kan hällas i en gammal avskuren mjölkförpackning och slängas i soporna efter
det har stelnat.

Ändrade bokningsregler för gästlägenheten
Från och med den 1 juli går gästlägenheten att boka 5 dagar i rad, i stället för 3 dagar som det är
idag.

Information om garaget och inbrott/inbrottsförebyggande åtgärder
Natten till den 25 maj hade garaget tyvärr påhälsning igen och tre bilar drabbades av omfattande
stöld av bildelar. Styrelsen för garagesamfälligheten kommer inom kort att ge mer information
om inbrottet och vad som kan göras för att öka säkerheten ytterligare.

Cykelrummen
Våra cykelrum är mycket fulla och de som cyklar regelbundet har svårt att både ställa in och ta ut
sina cyklar. Samtidigt är det många cyklar som inte används alls och inte har använts på länge
(helt tomma däck). Styrelsen vill därför be er som inte använder cykeln så ofta och har en
garageplats, att parkera er cykel i garaget. Ni kan ställa cykeln i anslutning till er bilplats eller i
något av de cykelställ som finns.

Bastun
Tekniker har idag konstaterat att en av bastustenarna skadat två av de tre el-slingorna. Ovanlig
skada, enligt teknikern, och risken är låg att det ska hända igen. Reservdelar beställda och om
dessa kommer som planerat ska bastun vara igång igen till midsommar.

Till sist vill styrelsen passa på att önska er en riktigt skön sommar!

genom
Åke Örtqvist, ordförande,
lght 1072,
ake.ortqvist@sll.se

Silobladet 2017.04.10

silobladet-480x94

 

Bästa Silo-bo,

Ett par korta informationspunkter:
– Det är dags att byta portkod. Vi gör detta från och med 1 maj. Den nya koden kommer att delas ut
i allas brevlådor efter påsk.

– Tiderna för hur bastun kan bokas kommer att ändras till 3-timmarspass, i stället för 4-
timmarspass. Den ändringen kommer också ske från den 1 maj.

 

Större ombyggnader måste anmälas och godkännas av styrelsen
Styrelsen har fått information om att det för en dryg vecka sedan gjorts arbete i våtrum i någon av
lägenheterna i huset. Vi vet inte var eller vad som har gjorts. Vi vill dock passa på att påminna om, att
större förändringar som t.ex. påverkar golv eller väggars tätskikt måste utföras av hantverkare som
är auktoriserade för våtrumsarbete och godkännas av styrelsen innan arbetet sätts igång.

 

Save the date – Årsstämma 16/5
Som jag skrev i förra Silo-bladet kommer årsstämman hållas den 16 maj kl. 18.30. Kallelse till
årsstämman och efterföljande föreningsmöte kommer att delas ut efter påsk. Även årsredovisningen
kommer att delas ut i allas brevlådor. En ekonomisk analys, gjord av föreningens revisor, finns
tillgänglig redan nu på Riksbyggens kundwebb.
Vi kommer att behöva komplettera styrelsen både med ett par ordinarie medlemmar och ett par
suppleanter, samt med internrevisor. Valberedningen har gått runt och ringt på och har hittat några
intresserade medlemmar. De har dock inte fått kontakt med alla boende i huset, så hör av er om ni är
intresserade av att delta i styrelsearbetet, eller bidra på annat sätt till att vårda vårt fina hus! Hör av
er till Eva Örtqvist (lght 1072, e-post eva.ortqvist@ki.se ), eller Carl Olivestam (lght 1073, e-post
carl.olivestam@stromstadakademi.se ).

Styrelsen genom

Åke Örtqvist, ordförande,
lght 1072,
ake.ortqvist@sll.se

Silobladet 2017.03.27

silobladet-480x94

 

Bäste Silo-bo,

 

Save the date – Årsstämma 16/5

Årets föreningsstämma kommer att hållas den 16 maj kl. 18.30. Lokal är ännu inte beslutad.

Valberedningen tar tacksamt emot förslag på personer som vill bidra till föreningens och fastighetens

bästa genom att delta i styrelsearbetet. Det går bra att anmäla såväl sig själv som andra som man tror

skulle vara lämpliga och villiga att delta. Hör av er till Carl Olivestam (lght 1073, e-post

carl.olivestam@stromstadakademi.se ) eller Eva Örtqvist (lght 1072, e-post eva.ortqvist@ki.se )

 

Reparationsarbeten efter garantibesiktningen av garaget inleds

Vid garantibesiktningen 2016 noterades rostangrepp på många balkar, samt problem med

inträngande vatten i garaget.

 

Punkten om rostangreppen på balkar, som bara finns i det undre garageplanet, ligger på Sernekes

underentreprenör Contiga och de planerar att börja arbetet måndagen 3 april. När entreprenören ska

utföra arbete precis vid en specifik p-plats kommer de att kontakta hyresgästen och uppmana denna

att parkera utomhus mellan kl. 06.30-16.00. Var alltså uppmärksamma på information som

anslås lokalt i garaget från och med nästa vecka!

 

Angående det inträngande vattnet vid anslutning till berg och gårdsbjälklag så är det en

beställarpunkt, d.v.s. det åligger Riksbyggen att lösa problematiken. Där planeras arbetet att inledas

så fort tjälen gått ur marken.

 

Information från Riksbyggen om ny försäkringsgivare

Från och med 1 april 2017 till och med 31 mars 2018 har Riksbyggen, för de föreningar som de

förvaltar, tecknat fastighetsförsäkring och kollektiv bostadsrättsförsäkring med försäkringsbolaget

Protector. Se bifogat informationsblad.

 

Styrelsen genom

Åke Örtqvist, ordförande,

lght 1072,

ake.ortqvist@sll.se

Silobladet 2017.02.19

silobladet-480x94

Bästa Silo-bo,

Ny utrustning i gemensamhetslokalen
Vår gemensamhetslokal på plan 10 och 11 har fått en välbehövlig ”uppgradering”. Det finns nu diskmaskin, mikro, kaffebryggare och dammsugare uppe på plan 11.
Ett varmt tack från styrelsen till Carl Olivestam som tog initiativet och ordnade med såväl inköp, som att installationen av diskmaskinen gjordes!
Diskmaskinen behöver byggas in (hör gärna av dig om du har tips på bra person/firma som skulle kunna göra detta, eller om du skulle kunna göra detta själv), men är testad och klar att användas.

Instruktionsböcker finns i skåpet närmast fönstret, nedre hyllan. Extra dammsugarpåsar finns där också.
För att inte mikron ska ta onödig plats på diskbänken får vi fundera på om vi ska bygga ett ”lågskåp” mellan diskbänken och fönstret, så att vi får en extra avställningsyta. Tills vidare skulle ett litet bord kunna ha motsvarande funktion – ca 50 cm brett och 90 cm högt. Finns det någon som har ett sådant till övers?
Slutligen kan vi berätta att vi till lokalen på plan 10 har fått en soffa donerad. Den kommer att flyttas dit i veckan.
Styrelsen genom
Åke Örtqvist, ordförande, lght 1072, ake.ortqvist@sll.se

Silobladet 2016.12.19

silobladet-480x94

Bästa Silo-bo,

Julen närmar sig med stormsteg och jag hoppas att alla, trots ovanligt få helgdagar, får tid och möjlighet till gemenskap och avkoppling!

Hissen

En liten julklapp, som jag tror kommer glädja många, är att Riksbyggen insett att vår hiss faktiskt borde vara s.k. ”fullkollektiv”, d.v.s. att den som trycker först ska kunna välja om man vill åka upp eller ned. Arbetet är beställt och kommer förhoppningsvis att komma igång relativt snart.

Gemensamhetslokalen – nya regler från 1 januari

Vår gemensamhetslokal är en fantastisk tillgång och de flesta som lånar den ”sköter sig” alldeles utmärkt. Dock har vi som bor i Silon, och då framför allt de som har lägenheter på plan 8-10, vid upprepade tillfällen varit mycket störda av fester i gemensamhetslokalen. Det har varit hög ljudvolym, stök och spring i trapporna till långt efter midnatt, nedsölade golv i trapphallarna, livsfarlig klättring på taket, uppställda portar, personer som sovit över i lokalerna m.m. Lokalen och vårt hus lämpar sig inte för fester som mer har karaktären av ”föräldrafritt”. Styrelserna i Brf Silo III och Brf Qvarnen har därför beslutat, som komplement till tidigare ordningsregler, att:

– från och med 1 januari ska gemensamhetslokalen vara utrymd senast kl. 22 (med undantag från nyårsafton då den som lånar lokalen får vara kvar där till efter 12-slaget, under förutsättning av att grannarna inte störs).
– sammankomsten – middagen/födelsedagsfesten/glöggfesten etc –ska hållas inne i lokalerna på plan 10/11. Dörrarna till lokalerna ska vara stängda och spring och stök i trappor och trapphallar är inte tillåtet.

– Det är absolut förbjudet att ställa upp portarna på plan 1 eller 8.

Garantifrågor

Ett nytt bastu-aggregat är också på gång, även om vi inte fått något leveransdatum ännu. Utbytet sker på garantin och det nya aggregatet är på 8 eller 9 kw (det vi haft är på 8kW vilket är helt tillräckligt för 12 m3.)

– Ett par boende har upptäckt att färgen på yttersidan av de fönsterbågar som vätter mot öster har släppt/spruckit. Kontrollera gärna yttersidan på era fönster och är det några problem ska ni göra en felanmälan till Riksbyggen så att en garantiprocess kan starta.

Aptusbrickor

Våra Aptusbrickor är att jämställa med nycklar och det är viktigt att ha koll på dem. Skulle ni bli av med en bricka ska detta anmälas till undertecknad så att brickan ska spärras. När huset var nytt fick alla tre Aptusbrickor per lägenhet. Några har beställt extra brickor, men hör av er om ni har färre än tre så kan vi kolla om det finns någon bricka ”på vift”.

I samband med en eventuell försäljning är det också viktigt att ni lämnar över brickorna till de nya ägarna. Informera de nya ägarna om att brickan plus kod behövs för att komma in i garaget nattetid. För att antingen lägga in eller ta bort behörigheten att komma in i garaget måste en ny ägare kontrollera brickornas ID-nummer, vilket görs med en särskild apparat som finns hos undertecknad.

Har någon en extra TV-box att låna ut?

En familj som hyr i andra hand sedan någon vecka blev utan TV-box (följde av misstag med flyttlasset till Tyskland). Finns det någon som har en box att låna ut tills den som hör till lägenheten kan skickas tillbaka, skulle familjen som hyr bli mycket glada. Hör av er till undertecknad i sånt fall.

Till sist

från oss alla till er alla, en riktigt

GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR

Styrelsen genom

Åke Örtqvist, ordförande, lght 1072, ake.ortqvist@sll.se

PS. Hör av er om ni inte fått denna information också per mail. Jag lägger gärna in korrekt e-postadress i sändlistan. Det underlättar kommunikationen och är bra för vår miljö! DS

 

Silobladet 2016.10.04

silobladet-480x94

Bästa Silo-bo,

Nytt gruppavtal med ComHem

Från den 1 oktober har föreningen ett nytt gruppavtal med ComHem där det ingår ett snabbare bredband, 100/100 Mbit/sekund mot tidigare 10/10 Mbit/sekund. För er som tidigare betalat extra för att få den snabbare hastigheten så ska er månadsfaktura bli billigare, utan att ni behöver göra något. Ni som tidigare haft 10/10 Mbit/sekund behöver för att börja använda den snabbare tjänsten antingen ringa ComHems kundtjänst eller gå in på deras hemsida (se bifogat informationsblad).

Välkomstinformation

Som ny i föreningen – och för den skull även för oss som bott här ett tag – kan det behövas en lättillgänglig allmän och praktisk information om huset, våra gemensamma utrymmen och om vår bostadsrättsförening. Styrelsen har nu tagit fram ett utkast till en sådan som jag bifogar i detta utskick. Tanken är att vi ska skaffa en egen hemsida där bland annat denna ska läggas upp. Vi tar tacksamt emot synpunkter på såväl det vi har skrivit som det som ni tycker saknas! Skicka sådana synpunkter till Gitte Strindlund (gitte.strindlund@progresspr.se).

Garaget

Inom kort kommer access till garaget nattetid (22-06) bara att kunna ske genom att ni använder er Aptusbricka + kod. Koden är individuell per lägenhet och kommer att vara er lägenhets ”objektsnummer” – 4 siffror (objektsnumren går mellan 1021 – 1095). Under dagtid fungerar ”sändarna” som vanligt. Vi återkommer förstås med information om exakt datum när detta går igång.

Slutligen vill styrelsen tacka för att ni alla hjälper till att hålla vårt ”soprum” så snyggt. En speciell eloge till Per Eneroth som tagit på sig att hålla ett extra öga på ordningen i rummet!

Styrelsen genom

Åke Örtqvist, ordförande, lght 1072, ake.ortqvist@sll.se

Silobladet 2016.09.18

silobladet-480x94

Bästa Silo-bo,

2-årsbesiktningen

Protokollen från 2-årsbesiktningen är nu klara och M3 Bygg kommer att börja åtgärda de brister som påpekats. Under den närmaste tiden kommer ni därför se målare och hantverkare som rör sig i huset. De kommer att höra av sig och boka tid med de lägenhetsinnehavare som berörs.

Åtgärder i de lägenheter som har haft problem med värmen eller med ”oljud” från radiatorer kommer göras först när värmen är i gång i huset. M3 Bygg vill dock ha vår hjälp att redan nu lufta alla element. Det är tydligen lättare att få bort eventuella luftansamlingar innan värmen är påslagen. Så jag vill be er alla att under de närmaste två veckorna lufta alla element i er lägenhet. Be en granne om hjälp om ni inte vet hur det går till.

Ett resultat av besiktningen av ”marken” var att våra planteringar på och bredvid terrassen snyggats till. Detta skulle egentligen M3 Bygg skött under de första två åren. Det har också satts ett stort antal lökar (som egentligen skulle funnits där från början) i planteringen vid ändan av gångbron. Styrelsen håller nu på att leta efter en entreprenör som kan sköta om planteringar och mark när föreningen nu tar över ansvaret. Ni kanske också har sett att vi köpt in ett antal stora lådor med växter till terrassen? Dessa är tänkta att växa ned över bergväggen.

”Dörrstoppers”

Föreningen har haft ett antal kilar, gjorda i trä av en av våra boende, som placerats ut vid portar och dörrar in till förråd, m.m. Trots att dessa har varit märkta med föreningens namn har de försvunnit en efter en!

Vid besiktningen påpekades dock att kilar av gummi eller plast är bättre för dörrarna och styrelsen har nu på försök placerat en sådan kil vid porten till kajen. Den har också fästs med en lina för att om möjligt få bli kvar där den är

Om det skulle saknas en kil får man på inga villkor ställa upp dörren genom att sätta kvastskaft eller annat mellan gångjärnsdelen av dörren och karmen! Det riskerar att förstöra dörrens upphängning, vilket kostar mycket att åtgärda.

Styrelsen genom

Åke Örtqvist, ordförande, lght 1072, ake.ortqvist@sll.se