Garaget

Garaget ligger i vår grannfastighet Qvarnen Tre Kronor och är en samfällighetsförening tillsammans med två andra föreningar (Qvarnen i Nacka och Saltsjöns Hamnkontor).

Kö och hyresavtal

Garaget har ca 160 bilplatser, varav 84 st är utrustade med laddstolpar för elbil/laddhybrid, och några MC-platser. Det finns i princip en p-plats för varje lägenhet i BRF Silo III. I mån av plats kan fler platser hyras. Boende i föreningen ställer sig i kö via “Mitt Riksbyggen” (vid problem, eller önskan om att ställa sig i kö innan inflytt i föreningen, kontakta Riksbyggens bostadsadministration, boa-uthyrning@riksbyggen.se). Det går också att kontakta garagestyrelsen via mejl (garaget.storakvarnen@gmail.com) med frågor som gäller kön till garageplatser, priser och andra praktiska frågor kring garaget.

Åtkomst av garage

Åtkomst till garaget får man med en sändare eller med sin Aptus-bricka. Sändarna (2 st) kan kvitteras ut från Riksbyggen/garagestyrelsen (garaget.storakvarnen@gmail.com) när ni har fått ett hyreskontrakt från Riksbyggens bostadsadministration. När en garageplats sägs upp ska sändarna lämnas tillbaka till Riksbyggen/garagestyrelsen. Den som förlorar en sändare, eller glömmer att lämna tillbaka sändarna vid uppsägning av hyreskontraktet, debiteras kostnaden för att införskaffa nya.

Nattetid (kl. 22–06) är det enbart Aptus-brickan som tillsammans med en kod öppnar porten. Koden är densamma som ditt lägenhetsnummer (Riksbyggens numrering, som alltid börjar med 10XX).

Garagelarm

Vårt garage i Qvarnen är nu larmat både dag- och nattetid. För att inte larmet ska utlösas måste all passage in och ut ur garaget ske genom användande av Aptus-bricka eller sändare. Larmsystemet reagerar också på om en dörr lämnas öppen längre än vad som behövs för passage. Vidare reagerar larmsystemet på vistelse i garaget längre än 5 minuter mellan kl 00-06, därefter måste garaget lämnas. Genom att använda brickan på närmaste Aptus-läsare eller när man går ut bryts larmprocessen.

Larmprocessen nattetid

  • Larmprocessen startar vid inpassering i garaget mellan kl. 00–06.
  • 5 minuter efter inpassering hörs en signal och ett talat meddelande, som informerar om att garaget måste lämnas inom 2 minuter (såvida inte tiden förlängs med brickan enligt ovan).
  • Om garaget inte lämnas inom 2 minuter utlöses en siren.
  • Larmprocessen avbryts genom att man använder sin bricka vid en av läsarna när man går ut från garaget.

Observera alltså att brickan alltid ska användas nattetid!

Brickan är bunden till garageplats och är legitimationen för tillträde vilket för garagets säkerhet också loggas i det elektroniska låssystemet. Vi påminner om att förlust av bricka eller sändare måste anmälas utan dröjsmål.

Hör av dig om du har frågor om detta, eller annat som rör garaget, per e-post till garaget.storakvarnen@gmail.com.