Entréer och inpassering

Fastigheten har tre entréer på markplanet och en på plan 8. Inpassering kan ske med nyckel eller Aptus-bricka vid samtliga entréer.

Porttelefon finns vid entréerna på markplan och plan 8.

Kontakta styrelsen via styrelsen@brfsilo.se för att koppla telefonnummer till porttelefonen.