Festvåning

Vår festlokal, som vi delar med bostadsrättsföreningen Qvarnen i Nacka, är något alldeles extra och ligger på plan 10 och 11. Tornlokalen på plan 11, som bjuder på fantastisk utsikt, bokas tillsammans med rummet på plan 10 – via bokningstavlan innanför den inre entrédörren vid huvudentrén.

Öppna ytterdörren från plan 11: Om du har gäster kan du släppa in dem på plan 1 eller plan 8 när du befinner dig på plan 11. Be din gäst välja "Festvåning" på porttelefonen på plan 1 eller 8. På plan 11 svarar du genom att trycka på knappen med symbolen "telefon". När du bekräftat att att det är din gäst, så trycker du på den andra knappen med symbolen "upplåst lås" för att öppna ytterdörren på plan 1 eller 8.

Det får maximalt vara 15 personer samtidigt i tornlokalen och 15 personer samtidigt i lokalen på plan 10. I festvåningen sitter ett anslag med trivselregler som det är viktigt att följa eftersom lokalen ligger i direkt anslutning till lägenheter. Lokalen på plan 10 är  inredd med soffor, bardisk och en stor kyl. Där finns också toalett och möjlighet att hänga av sig ytterkläder.

På förekommen anledning har vi tvingats begränsa öppethållandet i festlokalen som ska vara utrymd klockan 22. Efter klockan 22 får det inte förekomma störande ljud eller spring i trapporna.

Bokningsregler

Det går att boka festlokalen 2 gånger under en 3-månadersperiod (om man bokat två datum går det att göra en ny bokning så fort ett av de bokade datumen har passerat) från 11.00 en dag till 10.59 dagen efter. När man har bokat ett visst datum så är det med Aptusbrickan man kommer in i lokalerna både på plan 10 och plan 11.
Det bästa sättet att få reda på hur det ser ut i festlokalen är att själv boka den till exempel en vardagskväll, innan det är dags för själva festen. (Det går också att låna en ”fastighetsskötarnyckel” av någon i vår styrelse).