Silobladet 2017.04.10

silobladet-480x94

 

Bästa Silo-bo,

Ett par korta informationspunkter:
– Det är dags att byta portkod. Vi gör detta från och med 1 maj. Den nya koden kommer att delas ut
i allas brevlådor efter påsk.

– Tiderna för hur bastun kan bokas kommer att ändras till 3-timmarspass, i stället för 4-
timmarspass. Den ändringen kommer också ske från den 1 maj.

 

Större ombyggnader måste anmälas och godkännas av styrelsen
Styrelsen har fått information om att det för en dryg vecka sedan gjorts arbete i våtrum i någon av
lägenheterna i huset. Vi vet inte var eller vad som har gjorts. Vi vill dock passa på att påminna om, att
större förändringar som t.ex. påverkar golv eller väggars tätskikt måste utföras av hantverkare som
är auktoriserade för våtrumsarbete och godkännas av styrelsen innan arbetet sätts igång.

 

Save the date – Årsstämma 16/5
Som jag skrev i förra Silo-bladet kommer årsstämman hållas den 16 maj kl. 18.30. Kallelse till
årsstämman och efterföljande föreningsmöte kommer att delas ut efter påsk. Även årsredovisningen
kommer att delas ut i allas brevlådor. En ekonomisk analys, gjord av föreningens revisor, finns
tillgänglig redan nu på Riksbyggens kundwebb.
Vi kommer att behöva komplettera styrelsen både med ett par ordinarie medlemmar och ett par
suppleanter, samt med internrevisor. Valberedningen har gått runt och ringt på och har hittat några
intresserade medlemmar. De har dock inte fått kontakt med alla boende i huset, så hör av er om ni är
intresserade av att delta i styrelsearbetet, eller bidra på annat sätt till att vårda vårt fina hus! Hör av
er till Eva Örtqvist (lght 1072, e-post eva.ortqvist@ki.se ), eller Carl Olivestam (lght 1073, e-post
carl.olivestam@stromstadakademi.se ).

Styrelsen genom

Åke Örtqvist, ordförande,
lght 1072,
ake.ortqvist@sll.se