Silobladet 2016.09.18

silobladet-480x94

Bästa Silo-bo,

2-årsbesiktningen

Protokollen från 2-årsbesiktningen är nu klara och M3 Bygg kommer att börja åtgärda de brister som påpekats. Under den närmaste tiden kommer ni därför se målare och hantverkare som rör sig i huset. De kommer att höra av sig och boka tid med de lägenhetsinnehavare som berörs.

Åtgärder i de lägenheter som har haft problem med värmen eller med ”oljud” från radiatorer kommer göras först när värmen är i gång i huset. M3 Bygg vill dock ha vår hjälp att redan nu lufta alla element. Det är tydligen lättare att få bort eventuella luftansamlingar innan värmen är påslagen. Så jag vill be er alla att under de närmaste två veckorna lufta alla element i er lägenhet. Be en granne om hjälp om ni inte vet hur det går till.

Ett resultat av besiktningen av ”marken” var att våra planteringar på och bredvid terrassen snyggats till. Detta skulle egentligen M3 Bygg skött under de första två åren. Det har också satts ett stort antal lökar (som egentligen skulle funnits där från början) i planteringen vid ändan av gångbron. Styrelsen håller nu på att leta efter en entreprenör som kan sköta om planteringar och mark när föreningen nu tar över ansvaret. Ni kanske också har sett att vi köpt in ett antal stora lådor med växter till terrassen? Dessa är tänkta att växa ned över bergväggen.

”Dörrstoppers”

Föreningen har haft ett antal kilar, gjorda i trä av en av våra boende, som placerats ut vid portar och dörrar in till förråd, m.m. Trots att dessa har varit märkta med föreningens namn har de försvunnit en efter en!

Vid besiktningen påpekades dock att kilar av gummi eller plast är bättre för dörrarna och styrelsen har nu på försök placerat en sådan kil vid porten till kajen. Den har också fästs med en lina för att om möjligt få bli kvar där den är

Om det skulle saknas en kil får man på inga villkor ställa upp dörren genom att sätta kvastskaft eller annat mellan gångjärnsdelen av dörren och karmen! Det riskerar att förstöra dörrens upphängning, vilket kostar mycket att åtgärda.

Styrelsen genom

Åke Örtqvist, ordförande, lght 1072, ake.ortqvist@sll.se