Silobladet 2017.03.27

silobladet-480x94

 

Bäste Silo-bo,

 

Save the date – Årsstämma 16/5

Årets föreningsstämma kommer att hållas den 16 maj kl. 18.30. Lokal är ännu inte beslutad.

Valberedningen tar tacksamt emot förslag på personer som vill bidra till föreningens och fastighetens

bästa genom att delta i styrelsearbetet. Det går bra att anmäla såväl sig själv som andra som man tror

skulle vara lämpliga och villiga att delta. Hör av er till Carl Olivestam (lght 1073, e-post

carl.olivestam@stromstadakademi.se ) eller Eva Örtqvist (lght 1072, e-post eva.ortqvist@ki.se )

 

Reparationsarbeten efter garantibesiktningen av garaget inleds

Vid garantibesiktningen 2016 noterades rostangrepp på många balkar, samt problem med

inträngande vatten i garaget.

 

Punkten om rostangreppen på balkar, som bara finns i det undre garageplanet, ligger på Sernekes

underentreprenör Contiga och de planerar att börja arbetet måndagen 3 april. När entreprenören ska

utföra arbete precis vid en specifik p-plats kommer de att kontakta hyresgästen och uppmana denna

att parkera utomhus mellan kl. 06.30-16.00. Var alltså uppmärksamma på information som

anslås lokalt i garaget från och med nästa vecka!

 

Angående det inträngande vattnet vid anslutning till berg och gårdsbjälklag så är det en

beställarpunkt, d.v.s. det åligger Riksbyggen att lösa problematiken. Där planeras arbetet att inledas

så fort tjälen gått ur marken.

 

Information från Riksbyggen om ny försäkringsgivare

Från och med 1 april 2017 till och med 31 mars 2018 har Riksbyggen, för de föreningar som de

förvaltar, tecknat fastighetsförsäkring och kollektiv bostadsrättsförsäkring med försäkringsbolaget

Protector. Se bifogat informationsblad.

 

Styrelsen genom

Åke Örtqvist, ordförande,

lght 1072,

ake.ortqvist@sll.se