Silobladet 2016.12.19

silobladet-480x94

Bästa Silo-bo,

Julen närmar sig med stormsteg och jag hoppas att alla, trots ovanligt få helgdagar, får tid och möjlighet till gemenskap och avkoppling!

Hissen

En liten julklapp, som jag tror kommer glädja många, är att Riksbyggen insett att vår hiss faktiskt borde vara s.k. ”fullkollektiv”, d.v.s. att den som trycker först ska kunna välja om man vill åka upp eller ned. Arbetet är beställt och kommer förhoppningsvis att komma igång relativt snart.

Gemensamhetslokalen – nya regler från 1 januari

Vår gemensamhetslokal är en fantastisk tillgång och de flesta som lånar den ”sköter sig” alldeles utmärkt. Dock har vi som bor i Silon, och då framför allt de som har lägenheter på plan 8-10, vid upprepade tillfällen varit mycket störda av fester i gemensamhetslokalen. Det har varit hög ljudvolym, stök och spring i trapporna till långt efter midnatt, nedsölade golv i trapphallarna, livsfarlig klättring på taket, uppställda portar, personer som sovit över i lokalerna m.m. Lokalen och vårt hus lämpar sig inte för fester som mer har karaktären av ”föräldrafritt”. Styrelserna i Brf Silo III och Brf Qvarnen har därför beslutat, som komplement till tidigare ordningsregler, att:

– från och med 1 januari ska gemensamhetslokalen vara utrymd senast kl. 22 (med undantag från nyårsafton då den som lånar lokalen får vara kvar där till efter 12-slaget, under förutsättning av att grannarna inte störs).
– sammankomsten – middagen/födelsedagsfesten/glöggfesten etc –ska hållas inne i lokalerna på plan 10/11. Dörrarna till lokalerna ska vara stängda och spring och stök i trappor och trapphallar är inte tillåtet.

– Det är absolut förbjudet att ställa upp portarna på plan 1 eller 8.

Garantifrågor

Ett nytt bastu-aggregat är också på gång, även om vi inte fått något leveransdatum ännu. Utbytet sker på garantin och det nya aggregatet är på 8 eller 9 kw (det vi haft är på 8kW vilket är helt tillräckligt för 12 m3.)

– Ett par boende har upptäckt att färgen på yttersidan av de fönsterbågar som vätter mot öster har släppt/spruckit. Kontrollera gärna yttersidan på era fönster och är det några problem ska ni göra en felanmälan till Riksbyggen så att en garantiprocess kan starta.

Aptusbrickor

Våra Aptusbrickor är att jämställa med nycklar och det är viktigt att ha koll på dem. Skulle ni bli av med en bricka ska detta anmälas till undertecknad så att brickan ska spärras. När huset var nytt fick alla tre Aptusbrickor per lägenhet. Några har beställt extra brickor, men hör av er om ni har färre än tre så kan vi kolla om det finns någon bricka ”på vift”.

I samband med en eventuell försäljning är det också viktigt att ni lämnar över brickorna till de nya ägarna. Informera de nya ägarna om att brickan plus kod behövs för att komma in i garaget nattetid. För att antingen lägga in eller ta bort behörigheten att komma in i garaget måste en ny ägare kontrollera brickornas ID-nummer, vilket görs med en särskild apparat som finns hos undertecknad.

Har någon en extra TV-box att låna ut?

En familj som hyr i andra hand sedan någon vecka blev utan TV-box (följde av misstag med flyttlasset till Tyskland). Finns det någon som har en box att låna ut tills den som hör till lägenheten kan skickas tillbaka, skulle familjen som hyr bli mycket glada. Hör av er till undertecknad i sånt fall.

Till sist

från oss alla till er alla, en riktigt

GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR

Styrelsen genom

Åke Örtqvist, ordförande, lght 1072, ake.ortqvist@sll.se

PS. Hör av er om ni inte fått denna information också per mail. Jag lägger gärna in korrekt e-postadress i sändlistan. Det underlättar kommunikationen och är bra för vår miljö! DS